Het vormen van een succesvol team is meer dan het optellen van individuele capaciteiten.
Door de kracht van de een kan de ander soms onbedoeld negatief beïnvloed worden. Oorzaak is dan meestal een gebrek aan communicatie en vertrouwen.

Samenwerkend vertrouwen in elkaars capaciteiten en open communicatie zijn voorwaarden voor een optimaal resultaat.
Teambuilding helpt om elkaars kwaliteiten te (h)erkennen en hiermee samen te werken.

 

Bij teambuilding kan goed gebruik worden gemaakt van de reflecterende (/spiegelende) eigenschappen van het paard: het paard koppelt onbevoordeeld je nonverbale lichaamshouding terug.

Hierdoor wordt je bewust van je eigen (lichaams)uitstraling.