Freestyle is een systeem om paarden en mensen te trainen. Het systeem is uit diverse disciplinaire traininsgvormen ontstaan. Het richt zich niet alleen op het berijden maar ook op andere aspecten die met het paard te maken hebben, zoals huisvesting, management, gedragsproblemen, enzovoort.
Lichaamstaal is hierbij het voornaamste communicatiemiddel. Het volgen van een leider zit het paard in de genen. Dit hoeft niet per se een ander paard te zijn: jij kan die plaats ook innemen.

Op het moment dat je beslist dat je een paard gaat berijden (houden, trainen, verzorgen), plaats je jezelf in een leidinggevende positie en moet je met het dier gaan communiceren op een manier die het begrijpt.

Het paard zal op zijn beurt jou beter gaan begrijpen, wat de basis vormt voor wederzijds respect en vertrouwen. Zodoende groeit een relatie waarin mens en paard hun eigenheid behouden en waarin de dominantieverhouding voor beiden duidelijk is.

Vanuit deze basis omgaan met en trainen van paarden, is de kern van het Freestyle-systeem.